Μέγεθος κειμένου + -
Ασφάλεια και Υγιεινή

Ασφάλεια και Υγιεινή

Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και καθημερινή μέριμνα και καθήκον. Στις εταιρείες του Ομίλου  και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας εφαρμόζεται αδιαπραγμάτευτα πολιτική διαχείρισης «Ασφάλειας και Υγιεινής» με ένα και μοναδικό στόχο: «Κανένα Ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα».

Δέσμευσή μας:

Η εξασφάλιση της παραπάνω συνθήκης, με σύγχρονες μεθόδους, αδιάκοπη επαγρύπνηση και κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

 

Ετήσια Δελτία

2016 Ετήσιος Απολογισμός

2016 Ετήσιος Απολογισμός

FLASH | PDF |   | (13,60MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2016 του Ομίλου σε μορφή pdf ή σε online έκδοση