Μέγεθος κειμένου + -

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, και Ενέργειας.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

είναι ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός βιομηχανικός όμιλος με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Δείτε περισσότερα στην ενότητα ο Όμιλος... 

Η στρατηγική μας εστιάζει

στη δημιουργία ενός Βιομηχανικού Ομίλου με δράση σε διαφορετικούς, αλλά νευραλγικούς τομείς, όπως η Ενέργεια, η Μεταλλουργία και οι Κατασκευές. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Δραστηριότητες... 

Για εμάς, Αειφόρος Ανάπτυξη

σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα μας και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εταιρική Υπευθυνότητα... 

Οι διαφορετικοί τομείς δραστηριοποίησης μας

προσφέρουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ενότητα Ανθρώπινο Δυναμικό... 

Η διατήρηση στενών δεσμών με την επενδυτική κοινότητα

αποτελεί πάγια πολιτική και ενσωματώνεται στην ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική μας. Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα, τη μετοχή και δείτε τις εταιρικές παρουσιάσεις μας στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις... 

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide

Διεθνής Παρουσία

χάρτης EPC METKA φωτογραφία για διεθνής παρουσία

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία, τόσο στον τομέα κατασκευής έργων EPC, όσο και στον κλάδο της Μεταλλουργίας.

Σήμερα, ο Όμιλος έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότερους από 2.500 εργαζομένους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επενδυτικές Σχέσεις

Τιμή Μετοχής

Τιμή Κλεισίματος της 05/02/2016

€3,01 (+1,01%)

Κεφαλαιοποίηση

€351.916.744,62

Οικονομικά Αποτελέσματα

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

Οικονομικό Ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν μελλοντικά γεγονότα.

Κοινωνική
Υπευθυνότητα

Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, από το 2007, εφαρμόζουμε την αρχή της λογοδοσίας σε όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
2014 Κοινωνικός Απολογισμός Σημαντικές Πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε.
 
 

Ιστορική Διαδρομή

  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

Επιχειρηματική Πορεία

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ υπέγραψε με την Ελβετική πολυεθνική Glencore συμβόλαιο για...

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ με...