Μέγεθος κειμένου + -

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τομείς των έργων EPC, της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων και της Ενέργειας και, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Αρχή μας

η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη του Ομίλου μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Στόχος μας,

η προώθηση των ελληνικών βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Υιοθετούμε τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης

και λειτουργούμε με διαφάνεια και υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων.

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide

Ιστορική Διαδρομή

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015

Επιχειρηματική Πορεία

Ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN - νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά...

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους...