Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

03 Σεπτεμβρίου 2007

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

21 Αυγούστου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

24 Απριλίου 2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,60

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,72%

Κεφαλαιοποίηση

€1.371.755.145,60