Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€10,26

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,66%

Κεφαλαιοποίηση

€1.466.063.311,86