Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,56

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,28%

Κεφαλαιοποίηση

€1.223.148.338,16