Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,80

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,82%

Κεφαλαιοποίηση

€1.400.333.377,80