Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,11

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,44%

Κεφαλαιοποίηση

€1.301.738.476,71