Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€10,26

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,66%

Κεφαλαιοποίηση

€1.466.063.311,86