Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,72

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,52%

Κεφαλαιοποίηση

€1.388.902.084,92