Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,32

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,92%

Κεφαλαιοποίηση

€1.331.745.620,52