Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

23 Μαΐου 2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,60

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,72%

Κεφαλαιοποίηση

€1.371.755.145,60