Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαΐου 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

16 Μαΐου 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

28 Δεκεμβρίου 2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,90

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,79%

Κεφαλαιοποίηση

€1.271.731.332,90