Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαΐου 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

16 Μαΐου 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

28 Δεκεμβρίου 2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,45

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-1,56%

Κεφαλαιοποίηση

€1.350.321.471,45