Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

29 Αυγούστου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

14 Ιουνίου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

14 Ιουνίου 2006

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,72

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,52%

Κεφαλαιοποίηση

€1.388.902.084,92