Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

29 Αυγούστου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

14 Ιουνίου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

14 Ιουνίου 2006

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,29

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-3,04%

Κεφαλαιοποίηση

€1.184.567.724,69