Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

11 Σεπτεμβρίου 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

29 Αυγούστου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

14 Ιουνίου 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,78

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,86%

Κεφαλαιοποίηση

€1.254.584.393,58