Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

16 Φεβρουαρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

25 Σεπτεμβρίου 2006

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Σεπτεμβρίου 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,90

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,41%

Κεφαλαιοποίηση

€1.414.622.493,90