Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,12

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,71%

Κεφαλαιοποίηση

€832.440.937,44