Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

18 Μαΐου 2015

A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,66

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,29%

Κεφαλαιοποίηση

€1.237.437.454,26