Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€6,91

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,72%

Κεφαλαιοποίηση

€807.888.606,42