Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
02/08/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2006

14/06/2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

26/05/2006

Καταβολή Μερίσματος 2005

18/05/2006

Αποκοπή Μερίσματος 2005

16/05/2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11/05/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2006

26/02/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 2005

28/12/2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

22/11/2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005.
04/08/2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής