Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
24/05/2007

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2007

07/05/2007

Καταβολή Μερίσματος 2006

26/04/2007

Αποκοπή Μερίσματος 2006

24/04/2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων

14/03/2007

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

27/02/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2006

22/11/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006

25/09/2006

B Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11/09/2006

Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

29/08/2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής