Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
20 Μαϊ 2008

Καταβολή Μερίσματος 2007

20 Μαϊ 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

12 Μαϊ 2008

Αποκοπή Μερίσματος 2007

27 Μαρ 2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007 & Ετήσια Ενημέρωση Επενδυτών

26 Μαρ 2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοχιείων 2007

15 Νοε 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

02 Αυγ 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2007

24 Μαϊ 2007

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2007

07 Μαϊ 2007

Καταβολή Μερίσματος 2006

26 Απρ 2007

Αποκοπή Μερίσματος 2006

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής