Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
05 Αυγ 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

04 Αυγ 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008

20 Ιουν 2008

Παρουσίαση Αναλυτών

21 Μαϊ 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

20 Μαϊ 2008

Καταβολή Μερίσματος 2007

20 Μαϊ 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

12 Μαϊ 2008

Αποκοπή Μερίσματος 2007

27 Μαρ 2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007 & Ετήσια Ενημέρωση Επενδυτών

26 Μαρ 2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοχιείων 2007

15 Νοε 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής