Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
04/08/2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008

20/06/2008

Παρουσίαση Αναλυτών

21/05/2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

20/05/2008

Καταβολή Μερίσματος 2007

20/05/2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

12/05/2008

Αποκοπή Μερίσματος 2007

27/03/2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007 & Ετήσια Ενημέρωση Επενδυτών

26/03/2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοχιείων 2007

15/11/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

02/08/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2007

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής