Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ορκωτοί Ελεγκτές

Ορκωτοί Ελεγκτές

Grand Thornton logo/>Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2012 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13671 και κ. Μιχαλιός Μανόλης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131, της εταιρείας Grant Thornton (Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο).</p> <p style=
Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2016 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές Μανώλης Μιχαλιός, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131 και κ. Θανάσης Ξύνας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 34081, της εταιρείας Grant Thornton (Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο).

Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2017 ανατέθηκε στου Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Μανώλης Μιχαλιός, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131 και κ. Θανάσης Ξύνας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 34081, της εταιρείας Grant Thornton