Μέγεθος κειμένου + -
Έργα EPC

Έργα EPC

Η παρουσία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα των μεγάλων ενεργειακών έργων, καθώς και έργων υποδοµής και αμυντικού εξοπλισμού, πραγματοποιείται µέσω της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.

Η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρείες EPC (Engineering - Procurement - Construction) παγκοσμίως, με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής εξειδικευμένων μεγάλων ενεργειακών έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η στρατηγική του Τομέα Έργων EPC εστιάζει στην:

  • Αξιοποίηση της σηµαντικής βιομηχανικής τεχνογνωσίας και υποδοµής που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια
  • Διατήρηση του ηγετικού ρόλου στα ενεργειακά έργα EPC σε διεθνές επίπεδο
  • Επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση του εξειδικευμένου επιστημονικού.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962 στη Νέα Ιωνία Βόλου, ενώ η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1964. Το 1973 η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου και διαπραγματεύεται η μετοχή της μέχρι και σήμερα.

Με τη δυναμική που της προσδίδει μισός αιώνας βιομηχανικής δραστηριότητας, η απόκτηση τεχνογνωσίας και οι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, η ΜΕΤΚΑ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των βιομηχανικών κατασκευών και σχεδιασμού στους τομείς της Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.

Ειδικά στον τομέα της Ενέργειας, με επίκεντρο τις διεθνείς αγορές, η ΜΕΤΚΑ είναι η κορυφαία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη εταιρεία EPC (Engineering - Procurement - Construction) εξειδικευμένων μεγάλων ενεργειακών έργων φυσικού αερίου τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η ανάληψη σημαντικών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό έχει τοποθετήσει τη ΜΕΤΚΑ σε προνομιακή θέση διεθνώς.

Η δυνατότητα της αυτή ενισχύεται από την ισχυρή βιομηχανική παραγωγική της βάση, καθιστώντας την ικανή να παράγει πρωτογενώς εξειδικευμένα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, καθώς και να έχει ισχυρή παρουσία και σε έργα Υποδομών και Άμυνας.

Παράλληλα, για τη ΜΕΤΚΑ, η έννοια της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της εταιρείας και την επιχειρηματική της πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, καθημερινός στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η Επιχειρηματική Αριστεία, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.metka.gr