Μέγεθος κειμένου + -
Bιογραφικά

Bιογραφικά

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος icon
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος icon
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
WADE BURTON
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ
Γραμματέας ΔΣ icon