Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Αποστολή Βιογραφικού

Αποστολή Βιογραφικού

Η φόρμα αποστολής βιογραφικών είναι διαθέσιμη μόνο στις desktop και tablet εκδόσεις του site.


Προσωπικά στοιχεία

* *
* *
* *
*
* *

Επίπεδο μόρφωσης

 
Τίτλος πτυχίου
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές
 
 

Ξένες Γλώσσες

 
 
 
 

Επαγγελματική εμπειρία

 
 

Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Παρακαλούμε αναφέρετε τα προγράμματα που γνωρίζετε και το επίπεδο γνώσης τους.

Σεμινάρια/επιμόρφωση

Παρακαλούμε αναφέρετε απαραιτήτως τον τίτλο και τη διάρκεια των προγραμμάτων.

Δραστηριότητες

(hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους, κοινότητες κ.α)

Επιτυχίες - Διακρίσεις

Παρακαλώ αναφέρετε οτιδήποτε έχει σχέση με κάποια διάκριση στην οποία είχατε λάβει μέρος.