Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δημοσιεύσεις Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

Δημοσιεύσεις Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων


2016 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (3,95MB)

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

 «Αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και υπεύθυνη ανάπτυξη»

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον 9ο κατά σειρά Κοινωνικό Απολογισμό της MYTILINEOS (GRI G4), με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Κοινωνικών του Εταίρων σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης θέματα. H πληρότητα των πληροφοριών του Απολογισμού υποστηρίζεται από το εργαλείο «Integrated Value Creation Scorecard» (http://scorecard.mytilineos.gr/) που παρουσιάζει συνοπτικά την ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, προβάλλοντας παράλληλα την αξία που παράγει, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου.Προηγούμενες Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  
2011 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (3,10MB)
2010 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (4,94MB)
2009 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
| PDF |   | (5,26MB)
2008 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (1,33MB)
2007 Κοινωνικός Απολογισμός
| PDF |   | (5,77MB)
1 2