Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.

Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.

Στην MYTILINEOS, από το 2007, εφαρμόζουμε την αρχή της λογοδοσίας σε όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τις βασικές μεθόδους εφαρμογής της αρχής της Λογοδοσίας της Εταιρείας μας αποτελούν: α) η ετήσια έκδοση του Κοινωνικού μας Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες G4 του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και β) η διαδικασία διαβούλευσης με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας η οποία εφαρμόζεται από το 2010 σε επίπεδο θυγατρικών εταιριών.


2016 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (3,95MB)

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

 «Αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και υπεύθυνη ανάπτυξη»

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον 9ο κατά σειρά Κοινωνικό Απολογισμό της MYTILINEOS (GRI G4), με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Κοινωνικών του Εταίρων σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης θέματα. H πληρότητα των πληροφοριών του Απολογισμού υποστηρίζεται από το εργαλείο «Integrated Value Creation Scorecard» (http://scorecard.mytilineos.gr/) που παρουσιάζει συνοπτικά την ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, προβάλλοντας παράλληλα την αξία που παράγει, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου.Παλαιότεροι Κοινωνικοί Απολογισμοί  
UNGC CoP Advanced Level 2016
| PDF |   | (1,87MB)
2015 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (10,58MB)
UNGC CoP Advanced Level 2015
| PDF |   | (2,00MB)
2014 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,54MB)
2014-2015 ESG Presentation
| PDF |   | (2,10MB)
Συνοπτική Επισκόπηση Επιδόσεων 2014
| PDF |   | (2,09MB)
UNGC CoP Advanced Level 2014
| PDF |   | (2,41MB)
2013 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (5,68MB)
UNGC CoP Advanced Level 2013 λεπτομέρειες
| PDF |   | (1,16MB)
2012 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,35MB)
1 2