Μέγεθος κειμένου + -
Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.

Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.

Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, από το 2007, εφαρμόζουμε την αρχή της λογοδοσίας σε όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τις βασικές μεθόδους εφαρμογής της αρχής της Λογοδοσίας του Ομίλου μας αποτελούν: α) η ετήσια έκδοση του Κοινωνικού μας Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες G4 του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και β) η διαδικασία διαβούλευσης με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας η οποία εφαρμόζεται από το 2010 σε επίπεδο θυγατρικών εταιριών.


2015 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (10,58MB)

2015 Κοινωνικός Απολογισμός

Κύρια σημεία του Κοινωνικού Απολογισμού:

  • Διαθέτει ένα πιο φιλικό προς τον αναγνώστη σχεδιασμό, με εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα.
  • Συντάχθηκε σύμφωνα με το πιο προηγμένο παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς Κοινωνικών Απολογισμών GRI (G4).
  • Πληρoί τα κριτήρια της Έκθεσης Προόδου – Advanced level του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ “Global Compact” και του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.
  • Πληροί το ανώτατο κριτήριο συμμόρφωσης του Ομίλου στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.
  • Παρουσιάζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις επιχειρηματικής και υπεύθυνης ανάπτυξης του Ομίλου καθώς και τα Ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας και οι επιδράσεις αυτών, σε επίπεδο θυγατρικών εταιριών, για τα επόμενα 5 χρόνια.
  • Αναφέρονται οι νέες προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου όπως προέκυψαν από την ετήσια διαδικασία Διαβούλευσης που εφαρμόστηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά.
  • Περιλαμβάνονται διαχρονικοί KPI’s (σε βάθος 3ετίας) που αφορούν στην Περιβαλλοντική και  Κοινωνική επίδοση καθώς και συγκεκριμένων κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.
  • Δίνονται για πρώτη φορά συγκριτικοί δείκτες ενεργειακών εντάσεων και ειδικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία προϊόντων.
  • Δίνονται πληροφορίες για την περαιτέρω σημαντική βελτίωση των δεικτών Υγείας & Ασφάλειας καθώς και της επίδοσης του Ομίλου στην ενίσχυση της απασχόλησης.
  • Περιγράφονται οι δύο βέλτιστες πρακτικές αυξημένης κοινωνικής αξίας: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» & «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου.
Με τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2015, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει να στηρίζει την βασική αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού GRI, επικεντρώνοντας την προσπάθειά του στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Κοινωνικών του Εταίρων αναφορικά με τη διαχείριση των Ουσιαστικών θεμάτων που επιδρούν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση των επιδόσεων του και κατ’ επέκταση στην πραγματοποίηση των στρατηγικών του στόχων.Παλαιότεροι Κοινωνικοί Απολογισμοί  
UNGC CoP Advanced Level 2015
| PDF |   | (2,00MB)
2014 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,54MB)
2014-2015 ESG Presentation
| PDF |   | (2,10MB)
Συνοπτική Επισκόπηση Επιδόσεων 2014
| PDF |   | (2,09MB)
UNGC CoP Advanced Level 2014
| PDF |   | (2,41MB)
2013 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (5,68MB)
UNGC CoP Advanced Level 2013 λεπτομέρειες
| PDF |   | (1,16MB)
2012 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,35MB)
2011 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (3,10MB)
2010 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (4,94MB)
1 2