Μέγεθος κειμένου + -
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, ταυτίζεται με τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων.

Αποδέκτες άλλωστε των αποτελεσμάτων των αποφάσεών μας είναι το επενδυτικό κοινό, του οποίου τα συμφέροντα έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίζουμε, αλλά και όλοι όσοι συνδέονται με τη λειτουργία των εταιριών του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επιπλέον, για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τα δικαιώματα και την ενημέρωση των μετόχων, όπως και θέματα που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαφάνεια και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, αναλύονται εκτενώς και στον «Κοινωνικό Απολογισμό 2015» του Ομίλου καθώς και στον «Ετήσιο Απολογισμό 2015».


Επικοινωνία IR