Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Μήνυμα Προέδρου <br />Ευάγγελος Μυτιληναίος

Μήνυμα Προέδρου
Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ευάγγελος Μυτιληναίος

H νέα εποχή για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεκίνησε. 

Συνεχίζουμε δυναμικά, με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη μιας από τις πλέον ανταγωνιστικές βιομηχανικές εταιρείες στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας για την Ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τις βασικές θυγατρικές της, σε μία ενιαία εταιρεία με ανανεωμένη ηγεσία και οργάνωση σχεδιασμένη με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζει όλες τις δυνατές συνέργειες και δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για αειφόρο ανάπτυξη.

Σήμερα η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί ένα υγιές και σταθερό θεμέλιο για την ανάπτυξη της Ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας. Η έντονη ιστορία μας, η ισχυρή παρουσία μας σε βασικούς κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας, η βαθιά τεχνογνωσία των ανθρώπων μας αλλά κυρίως η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά όλων μας, μας δίνουν την δύναμη να συνεχίζουμε με επιτυχία και να ισχυροποιούμε την θέση μας στον παγκόσμια ανταγωνισμό.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας από το 1908. Η τελευταία δεκαετία ήταν μια ιδιαίτερα γόνιμη περίοδος για την Εταιρεία, που διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά και έθεσε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ισχυροποίηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει πλέον το κρίσιμο μέγεθος και την συμπαγή μορφή που επιτρέπει στην Εταιρεία να ισχυροποιήσει την παρουσία της στους τέσσερεις τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας: Έργων ΕPC, Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Οι πρωτοποριακές δράσεις μας στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα δημιουργούν για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Αξιοποιούμε το δυναμικό της χώρας μας κυρίως σε ανθρώπους, αλλά και σε πρώτες ύλες και τεχνολογίες, με στόχο ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Η επιχειρηματική εξωστρέφεια της Εταιρείας επιβεβαιώνεται από σημαντικές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, παρά τις αντίξοες συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποδεικνύει συνεχώς τη δυνατότητα της Ελληνικής βιομηχανίας να αναδεικνύεται διεθνώς.

Οι προοπτικές ανάπτυξής της Εταιρείας για την επόμενη πενταετία επικεντρώνονται στην διεύρυνση του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου στην υπό απελευθέρωση αγορά ενέργειας της Ελλάδας, καθώς και στη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης στους τομείς των Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα Εμπορίας Φυσικού Αερίου αποτελεί τον τελευταίο πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας μας.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι έτοιμη για την νέα εποχή.