Μέγεθος κειμένου + -
Μήνυμα Προέδρου - Ευάγγελος Μυτιληναίος

Μήνυμα Προέδρου - Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ευάγγελος ΜυτιληναίοςΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι μια ισχυρή Ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανίας από το 1908. Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία ενός Βιομηχανικού Ομίλου με δράση σε διαφορετικούς, αλλά νευραλγικούς για την ανάπτυξη της χώρας, παραγωγικούς τομείς.

Η τελευταία δεκαετία ήταν για τον Όμιλο μια πολύ γόνιμη περίοδος που διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά και τα θεμέλια πάνω στα οποία δουλεύουμε για την ισχυροποίηση της εταιρείας μας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η εξαγορά της ΜΕΤΚΑ, της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και η δημιουργία της Protergia, αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και τη δημιουργία υποδομών για το αύριο, ενώ ταυτόχρονα δίνουν το στίγμα ενός ισχυρού οργανισμού που επενδύει με όραμα σε ανερχόμενους κλάδους, όπως αυτόν της Ενέργειας. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε έργα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των θυγατρικών μας και τη μείωση των αναγκαστικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών αυτών εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για αειφόρο ανάπτυξη.

Η παρουσία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση της δυναμικής της χώρας σε ανθρώπους, πρώτες ύλες, τεχνολογίες, για την ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών αναγκών της αγοράς, όσο και για την προώθηση των ελληνικών βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Οι προοπτικές ανάπτυξής μας για την επόμενη πενταετία επικεντρώνονται στην διεύρυνση του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου στην υπό απελευθέρωση αγορά ενέργειας της Ελλάδας, καθώς και στη διατήρηση σταθερών ρυθμών ανάπτυξης στους τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC. Η επιχειρηματική εξωστρέφεια του Ομίλου επιβεβαιώνεται από σημαντικές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Η ανάθεση στον Όμιλο, μέσω των θυγατρικών του, έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, αποδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να διεκδικεί ισάξια, έργα σε χώρες του εξωτερικού, ακόμα και σε ανεπτυγμένες αγορές, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης.