Μέγεθος κειμένου + -
Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007

Επίσης, το εργαστήριο της ΑτΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών (ένυδρης, άνυδρης), του αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

 

ΜΕΤΚΑ

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007

 

PROTERGIA

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007