Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
22/11/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006

25/09/2006

B Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11/09/2006

Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

29/08/2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

02/08/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2006

14/06/2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

26/05/2006

Καταβολή Μερίσματος 2005

18/05/2006

Αποκοπή Μερίσματος 2005

16/05/2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11/05/2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2006

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14