Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
20 Ιουν 2008

Παρουσίαση Αναλυτών

21 Μαϊ 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

20 Μαϊ 2008

Καταβολή Μερίσματος 2007

20 Μαϊ 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

12 Μαϊ 2008

Αποκοπή Μερίσματος 2007

08 Μαϊ 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων

27 Μαρ 2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007 & Ετήσια Ενημέρωση Επενδυτών

26 Μαρ 2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοχιείων 2007

24 Ιαν 2008

Κοπή Πίτας Ομίλου 2008

15 Νοε 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15