Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
26/03/2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοχιείων 2007

24/01/2008

Κοπή Πίτας Ομίλου 2008

15/11/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

02/08/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2007

24/05/2007

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2007

07/05/2007

Καταβολή Μερίσματος 2006

26/04/2007

Αποκοπή Μερίσματος 2006

24/04/2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων

14/03/2007

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

27/02/2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2006

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14