Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
05/11/2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008

05/08/2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

04/08/2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008

20/06/2008

Παρουσίαση Αναλυτών

21/05/2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

20/05/2008

Καταβολή Μερίσματος 2007

20/05/2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

12/05/2008

Αποκοπή Μερίσματος 2007

08/05/2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων

27/03/2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007 & Ετήσια Ενημέρωση Επενδυτών

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14