Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MYTILINEOS είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τετραετή θητεία. Σήμερα απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 5 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα».

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.06.2017, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλέον την ακόλουθη σύνθεση:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος icon
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος icon
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ
Γραμματέας ΔΣ icon