Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος icon
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος icon
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ
Γραμματέας ΔΣ icon