Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Όλες οι Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

Όλες οι Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων


2016 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (3,95MB)

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

 «Αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και υπεύθυνη ανάπτυξη»

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον 9ο κατά σειρά Κοινωνικό Απολογισμό της MYTILINEOS (GRI G4), με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Κοινωνικών του Εταίρων σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης θέματα. H πληρότητα των πληροφοριών του Απολογισμού υποστηρίζεται από το εργαλείο «Integrated Value Creation Scorecard» (http://scorecard.mytilineos.gr/) που παρουσιάζει συνοπτικά την ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, προβάλλοντας παράλληλα την αξία που παράγει, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου.Προηγούμενες Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  
UNGC CoP Advanced Level 2016
| PDF |   | (1,87MB)
2015 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (10,58MB)
UNGC CoP Advanced Level 2015
| PDF |   | (2,00MB)
2014 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,54MB)
2014-2015 ESG Presentation
| PDF |   | (2,10MB)
Συνοπτική Επισκόπηση Επιδόσεων 2014
| PDF |   | (2,09MB)
UNGC CoP Advanced Level 2014
| PDF |   | (2,41MB)
2013 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (5,68MB)
UNGC CoP Advanced Level 2013 λεπτομέρειες
| PDF |   | (1,16MB)
2012 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,35MB)
1 2