Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πρότασης

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

1. Γενικές Πληροφορίες Φορέα

(Σύμφωνα με το καταστατικό)
(Οδός/Αριθμός)
(Εφόσον υπάρχει)
(έως 150 λέξεις)*


2. Υπεύθυνος Επικοινωνίας3. Στοιχεία υποβληθείσας πρότασης


Περιγραφή πρότασης
(200 λέξεις)
(200 λέξεις)
(150 λέξεις)
(έως 150 λέξεις)
(150 λέξεις)(Εδώ δίνεται η δυνατότητα να μπορεί ο φορέας να επισυνάψει το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Επιτρεπόμενα αρχεία .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .txt, .ppt, .pptx, .jpg, .png, .jpeg. Επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου 2MB)
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά