Μέγεθος κειμένου + -

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, και Ενέργειας.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

είναι ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός βιομηχανικός όμιλος με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Δείτε περισσότερα στην ενότητα ο Όμιλος... 

Η στρατηγική μας εστιάζει

στη δημιουργία ενός Βιομηχανικού Ομίλου με δράση σε διαφορετικούς, αλλά νευραλγικούς τομείς, όπως η Ενέργεια, η Μεταλλουργία και οι Κατασκευές. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Δραστηριότητες... 

Για εμάς, Αειφόρος Ανάπτυξη

σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα μας και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εταιρική Υπευθυνότητα... 

Οι διαφορετικοί τομείς δραστηριοποίησης μας

προσφέρουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ενότητα Ανθρώπινο Δυναμικό... 

Η διατήρηση στενών δεσμών με την επενδυτική κοινότητα

αποτελεί πάγια πολιτική και ενσωματώνεται στην ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική μας. Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα, τη μετοχή και δείτε τις εταιρικές παρουσιάσεις μας στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις... 

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide

Διεθνής Παρουσία

χάρτης EPC METKA φωτογραφία για διεθνής παρουσία

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία, τόσο στον τομέα κατασκευής έργων EPC, όσο και στον κλάδο της Μεταλλουργίας.

Σήμερα, ο Όμιλος έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότεροι από 2.700 εργαζόμενοι σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επενδυτικές Σχέσεις

Τιμή Μετοχής

Τιμή Κλεισίματος της 21/06/2017

€8,24 (+0,49%)

Κεφαλαιοποίηση

€963.386.702,88

Οικονομικό Ημερολόγιο

 
09/08/2017 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017 & Ενημέρωση Αναλυτών

Integrated
Value Creation
SCORECARD 2016

Δείτε την αξία που παράγει ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προς όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί.
περισσότερα
 

Εργαλείο
Οικονομικών
Αναφορών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων εισάγει ένα νέο, χρηστικό και πλήρες εργαλείο αναφοράς οικονομικών μεγεθών
περισσότερα
 

Ιστορική Διαδρομή

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015

Επιχειρηματική Πορεία

Ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN - νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά...

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους...