Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας, με δραστηριότητα στον τομέα κατασκευής Έργων EPC, Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

είναι μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική εταιρεία με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Δείτε περισσότερα στην ενότητα η Εταιρεία... 

Η στρατηγική μας εστιάζει

στη δημιουργία μιας βιομηχανικής εταιρείας με δράση σε διαφορετικούς, αλλά νευραλγικούς τομείς, όπως η Μεταλλουργία, τα Έργα EPC, η Ηλεκτρική Ενέργεια και η Εμπορία Φυσικού Αερίου. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Δραστηριότητες... 

Για εμάς, Αειφόρος Ανάπτυξη

σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα μας και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εταιρική Υπευθυνότητα... 

Οι διαφορετικοί τομείς δραστηριοποίησης μας

προσφέρουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ενότητα Ανθρώπινο Δυναμικό... 

Η διατήρηση στενών δεσμών με τους επενδυτές

αποτελεί πάγια πολιτική και ενσωματώνεται στην ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική μας. Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα, τη μετοχή και δείτε τις εταιρικές παρουσιάσεις μας στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις... 

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide

Διεθνής Παρουσία

χάρτης EPC METKA φωτογραφία για διεθνής παρουσία

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία τους τομείς κατασκευής Έργων EPC, Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Σήμερα, η Εταιρεία έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, με δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επενδυτικές Σχέσεις

Τιμή Μετοχής

Τιμή Κλεισίματος της 19/07/2017

€8,67 (+1,40%)

Κεφαλαιοποίηση

€1.238.866.365,87

Οικονομικό Ημερολόγιο

 
09/08/2017 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017 & Ενημέρωση Αναλυτών

Integrated
Value Creation
SCORECARD 2016

Δείτε την αξία που παράγει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί.
περισσότερα
 

Εργαλείο
Οικονομικών
Αναφορών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εισάγει ένα νέο, χρηστικό και πλήρες εργαλείο αναφοράς οικονομικών μεγεθών
περισσότερα
 

Ιστορική Διαδρομή

  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

Επιχειρηματική Πορεία

Συγχώνευση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με τις βασικές...